دانش، یاری می رساند، حکمت ره می نماید . [امام علی علیه السلام]